POIG UE
UE

Miło nam poinformować, iż firma Mudita Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie i weryfikacja strategii wprowadzenia na rynek amerykański innowacyjnego telefonu bezprzewodowego o ograniczonym współczynniku pochłaniania promieniowania przez użytkownika”.

Projekt obejmuje realizację działań związanych z wprowadzeniem na rynek amerykański innowacyjnego telefonu bezprzewodowego o ograniczonym współczynniku pochłaniania promieniowania przez użytkownika, w tym:

  • opracowanie strategii wprowadzenia produktu na wybrany rynek docelowy – USA (opracowanie planu działania, oszacowanie kosztów realizacji strategii oraz przyszłych przychodów),
  • weryfikację strategii poprzez uzyskanie z rynku docelowego informacji zwrotnej na temat trafności zaplanowanej strategii wprowadzenia produktu na rynek.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm. Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.